Ribs

                         

        2 miếng sườn nướng kèm khoai tây chiên                          4 miếng sườn nướng xốt BBQ kèm khoai tây chiên

                          

        6 miếng sườn nướng xốt BBQ kèm khoai tây chiên                  Nguyên tảng sườn nướng xốt BBQ kèm khoai tây chiên