Starters

                       

                Pho mai que kiểu Ý                                                              Cánh gà nướng xốt BBQ

                      

   Mực tẩm bột chiên giòn kèm xốt tartare                                 Thịt bò ba chỉ nhập khẩu xiên nướng